Støtt en jungelskole!

Menneskene som bor i skogen er de aller flinkeste til å beskytte den, men for mange urfolk holder det ikke å bare kunne jungelens lover – de må lære språk og kunne snakke saken sin mot store selskaper som forsøker å utnytte dem. Det er imidlertid ikke lett å lære når ingen vil lære bort kunnskapen.


For barna som bor i regnskogen er det vanskelig å gå på skole. Først og fremst fordi skoleveien gjennom jungelen er farlig og veldig, veldig lang. Faktisk kan det ta flere dager å komme seg til skolen. Om de først kommer seg dit foregår undervisningen ofte på et språk som barna fra jungelen ikke forstår. Videre er det lett å bli mobbet og utstøtt fordi barna fra skogen har en annen kultur og væremåte enn barna fra landsbyene.


Samler du inn til denne aksjonen bidrar du til å ta skolen inn i regnskogen! På den måten får barna undervisning på et språk de forstår og om temaer som er helt nødvendige for dem. Pengene fra din innsamlingsaksjon går til å gi elevene det de trenger for å gå på skole: en lærer, bøker, skrivemateriell og kunnskap – kunnskap som de kan bruke for å bevare sin egen kultur og skogen de bor i.

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close