Please, help save the rainforest
Ingvill Tollman Fosse Oslo Min regnskogsaksjon

Please, help save the rainforest

Vi må ikke glemme regnskogen selv om Australia brenner! Verdens regnskog lagrer hvert år ca 650 milliarder tonn karbon. Dette er mer karbon enn det finnes i atmosfæren. Avskoging av regnskogen slipper ut enorme menger karbon. Vi må alle være livredde det som skjer i Brasil, Indonesia og andre regnskognasjoner. Dersom vi skal ha et håp om å stanse global oppvarming og skape en fremtid for våre barn og barnebarn må vi handle NÅ! Gi til Regnskogfondets arbeid mot avskoging av regnskogen og bidra til en fremtid for alle mennesker. ******************************************** We must not forget the rainforest even if Australia is burning! The rainforests of the world store approximately 650 billion tons of CO2 each year. This is more CO2 than in the atmosphere. Deforestation will release enormous amounts of carbon. We must all be terrified of what is happening in Brazil, Indonesia and other rainforest nations. If we are to return any hope of stopping global warming and secure a future for our children and grandchildren we must act NOW! Please, donate to the work of the Norwegian Rainforest Fund and contribute to a future for all mankind.

Innsamlet beløp:
Mål: 3 000 kr
Periode:
06.01.2020 05.02.2020

Aktivitet

Donasjoner:

Siste donasjoner

{{don.Amount | number:0}} kr
{{don.Name}}
{{don.Message}}
Please, help save the rainforest
Ingvill Tollman Fosse
{{don.MessageAnswer}}
Der er ingen som har donert til denne innsamlingen ennå.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close