Redd regnskogen!

Regnskogen gir liv til 260 millioner mennesker og kanskje så mye som 80 prosent av landjordas dyre- og plantearter. Likevel blir den ødelagt i et vanvittig tempo. Faktisk har det bare tatt mennesker drøyt 60 år å ødelegge halvparten av det skattkammeret kloden har brukt opp til 100 millioner år å bygge opp. Kanskje ikke så rart at regnskogen forsvinner raskt, når så mye som én fotballbane med regnskog forsvinner hvert femte sekund. Disse ødeleggelsene er uopprettelige og konsekvensene er store.

 

Den beste måten å redde regnskogen på, er å redde den sammen med menneskene som bor der. Derfor jobber Regnskogfondet med å sikre rettighetene til skogfolk slik at de kan fortsette å bo og beskytte skogen de bor i.

 

Når du oppretter din regnskogsaksjon blir du støttespiller for skogfolkene som beskytter skogen, og bidrar til å redde det som er igjen av verdens regnskog.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close